Υγρά Κυκλωμάτων Ψύξης

Τι είναι το υγρό του κυκλώματος ψύξης;

Το  υγρό του κυκλώματος ψύξης είναι ένα υγρό που αποθηκεύεται στο ψυγείο του αυτοκινήτου. Έχει δύο κύριες λειτουργίες: πρώτον, βοηθά στην αποφυγή της υπερθέρμανσης και της διάβρωσης του κινητήρα και, δεύτερον, λιπαίνει τα τμήματα με τα οποία έρχεται σε επαφή, όπως η αντλία νερού.

Τύποι υγρών κυκλωμάτων ψύξης:

Με βάση το αν το τελικό προϊόν περιέχει ή όχι νερό, τα υγρά του κυκλώματος ψύξης που διατίθενται στο εμπόριο διακρίνονται σε:

  1. Συμπυκνωμένα προϊόντα που χρειάζονται δηλαδή αραίωση με απιονισμένο νερό - Αντιψυκτικά και
  2. Έτοιμα προς χρήση προϊόντα - Παραφλού.

Τα υγρά του κυκλώματος ψύξης προστατεύουν το νερό από το να παγώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες και να βράζει σε υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 100°C, που είναι συνηθισμένη θερμοκρασία στην κίνηση στην πόλη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μόνο η σωστή αναλογία ανάμειξης μεταξύ  συμπυκνωμένου υγρού και νερού μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη προστασία για το σύστημα ψύξης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΥΞΗ.pdf

TOTAL GLACELF CLASSIC

Συμπυκνωμένο - διαλύεται με απιονισμένο νερό για την δημιουργία αντιθερμικού υγρού