Γράσα

Κύριος στόχος της λίπανσης με γράσο, όπως και στην περίπτωση του υγρού λιπαντικού, είναι να μειωθεί η τριβή μεταξύ κινούμενων μεταλλικών επιφανειών και προστατεύει από τη διάβρωση. Το γράσο συμβάλει επίσης στη στεγανοποίηση. Σε σύγκριση με το υγρό λιπαντικό, το γράσο συνήθως δεν μπορεί να απομακρύνει τόση θερμότητα ή προσμείξεις (μεταλλικά σωματίδια, νερό κλπ.). Το γράσο αψηφά τη βαρύτητα: παραμένει σε επαφή με τις κινούμενες επιφάνειες και τις λιπαίνει χωρίς να παρουσιάζει διαρροή.

Η συνεκτικότητα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των γράσων αφού αντιπροσωπεύει την ικανότητα του γράσου να αντέχει το φορτίο όταν ασκείται μια δύναμη. Η βαθμίδα συνεκτικότητας ορίζεται σύμφωνα με την τιμή που προκύπτει. Με αυτό τον τρόπο τα γράσα ταξινομούνται σύμφωνα με τη συνεκτικότητας τους σε κλίμακα η οποία καθορίζεται από το NLGI. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα γράσα είναι βαθμίδας NLGI2. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΣΑ.pdf

TOTAL MULTIS MS 2

Γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων με σάπωνα λιθίου/ασβεστίου με διθειούχο μολυβδαίνιο.

TOTAL MULTIS COMPLEX EP 2

Γράσο σύμπλοκου λιθίου γενικής λίπανσης με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών.

TOTAL MULTIS EP 3

Γράσο λιθίου/ ασβεστίου γενικής λίπανσης με πρόσθετα υψηλών πιέσεων.

TOTAL MULTIS ZS 000

Συνθετικό γράσο λιθίου/ ασβεστίου γενικής λίπανσης, ημίρευστο ,με πρόσθετα υψηλών πιέσεων.

TOTAL MULTIS EP 00

Γράσο λιθίου/ασβεστίου πολλαπλών χρήσεων, ημίρρευστο, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων.

TOTAL MULTIS EP 2

Γράσο λιθίου/ ασβεστίου γενικής λίπανσης με πρόσθετα υψηλών πιέσεων.